venerdì 4 febbraio 2011

Stapanul Inenlelor, edizione rumena

Fratia Inelului
di J.R.R. Tolkien
Traduzione di Irina Horea
Rao, Bucharest, 2010, pp. 569
Illustrazione di copertina di J.R.R. Tolkien
Brossura

Cele doua Turnuri
di J.R.R. Tolkien
Traduzione di Irina Horea
Rao, Bucharest, 2010, pp. 441
Illustrazione di copertina di J.R.R. Tolkien
Brossura

Întoarcerea Regelui
di J.R.R. Tolkien
Traduzione di Irina Horea
Rao, Bucharest, 2010, pp. 631
Illustrazione di copertina di J.R.R. Tolkien
Brossura