domenica 11 settembre 2011

I Versi dell'Anello nelle diverse lingue


=========         INGLESE         ==========

The Lord of the Rings

Three Rings for the Elven-kings under sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

=========         ITALIANO         ==========

Il Signore degli Anelli

versione 1

Tre Anelli per i Re Gnomici
Che dominano nell’eternità,
Sette per i Principi dei nani
Che nei manieri di pietra sono,
Nove per i Miseri Uomini
Destinati alla mortalità,
L’Unico per l’Oscuro Signore
Seduto sull’oscuro trono
Nella Terra di Mordor
Dove l’Ombra incombe.
L’Unico Anello per domarli,
L’Unico Anello per trovarli,
L’Unico Anello per afferrarli
E vincolarli nell’oscurità
Nella Terra di Mordor
Dove l’Ombra incombe.

versione 2

Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende,
Sette ai Principi dei Nani nelle lor rocche di pietra,
Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende,
Uno per l’Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra
Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra nera scende.
Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli,
Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli,
Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra nera scende.

=========         ANGLO-SASSONE         ==========

Se Hlāford þāra Hringa

Þrēo Hringas for þǣm ælfcyningum under þǣm sƿeȝl,
Seofon for þǣm dƿeorgfrēan in hieran stāne heallum,
Nigon for þǣm motlican menn tō dēaðe ȝedēmed,
Ān for þǣm deorc hlāford on deorcful stōlum
In þǣm land Mordor, hƿǣr þā sceadƿe mīðaþ.
Ān Hring, hīe tō ƿealdenne eall, eall tō findenne,
Eall tō ȝefecgenne and in deorcnes tō bindenne,
In þǣm land Mordor, hƿǣr þā sceadƿe mīðaþ.

=========         ASTURIANO         ==========

El Señor de los Aniellos

Tres Aniellos pa los Reis Elfos embaxo'l cielu.
Siete pa los Señores Nanos nos sos palacios de piedra.
Nueve pa los Homes mortales, condergaos a morrer.
Ún pal Señor Escuru, sobro'l tronu escuru
na Tierra de Mordor au s'estienden les Solombres.
Un Aniellu pa gobernalos a toos. Un Aniellu p'afayalos
un Aniellu p'atrayelos a toos y arreyalos nes borrines,
na Tierra de Mordor au s'estienden les Solombres


=========         FRANCESE         ==========

Le Seigneur des anneaux

versione 1

Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel,
Sept pour le Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre,
Neuf pour les Hommes Mortels destines au trépas,
Un pour les Seigneur des Ténèbres sur son somber trône
Dans le Pays de Mordor où s’*tendent les Ombres.
Un Anneau pour les gouverner tous, Un Anneau pour les trouver,
Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier
Au Pays de Mordor où s’étendent les Ombres.

versione 2

Trois pour les Rois d'Elfes sous le ciel d'azure,
Sept pour les Seigneurs Naîns dans leurs demeures de pierre,
Neuf pour les Hommes mortels destinés au trepas,
Un pour le Seigneur des Tenèbres sur son sombre trone,
Dans le pays de Mordor ou s'étendent les ombres.
Un Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver,
Un Anneau pour les amener tous et dans les tenèbres les lier
Au pays de Mordor ou s'étendent les Ombres.

=========         OLANDESE         ==========

In de Ban van de Ring

Drie Ringen voor de Elfenkoningen op aard’,
Zeven voor de Dwergvorsten in hun zalen schoon,
Negen voor Mensen, die de dood niet spaart,
Eén voor de Zwarte Heerser op zijn zwarte troon
In Mordor, waar de schimmen zijn.
Eén Ring om allen te regeren, Eén Ring om been hen te vinden,
Eén Ring die hen brengen zal en in duisternis binden,
In Mordor, waar de schimmen zijn.

==========           UNGHERESE           ==========

A Gyűrűk Ura

Három Gyűrűk ragyogjon a tuned-királyok kezèn,
Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kõ,
Lilencet halandó ember ujján csillantson a fény,
Egyet hordjon a Sötét Úr, szolganyájat terelõ,
Mordor éjfekete földjén, sűrű drnyak mezején,
Egy Gyűrűk mind főlőtt, Egy Gyűrűk kegyetlen,
Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen,
Mordor éjfekete földjén, sűrű drnyak mezején,

==========         PORTOGHESE         ==========

O Señor dos Aneis

Três anéis para os Reis Elfos debaixo do Céu,
Sete para os Senhores dos Anôes nos seus palácios de pedra,
Nove para os Homens Mortais condenados a morrer,
Um para o Senhor das Trevas no seu negro trono
Na Terra de Mordor onde moran as Sombras.
Um anel para a todos dominar, um anel para os encontrar,
um anel para a todos prender e nas trevas os reter
Na Terra de Mordor onde moran as Sombras.

=========         BRASILIANO         ==========

O Senhor dos Anéis

Três anéis para os Reis-Elfos sob este céu,
Sete para os Senhores-Anôes em seus rochosos corredores,
Nove para Homens Mortais, fadados ao eterno sono,
Um para o Senhor do Escuro em seu escuro trono
Na Terra de Mordor as Sombras se deitam.
Um Anel para a todos governar, um Anel para encontrá-los,
Um Anel para a todos trazer e ma escuridão aprisoná-los
Na Terra de Mordor as Sombras se deitam.

=========         NORVEGESE         ==========

Ringdrotten (nynorsk) / Ringenes here ‪(bokmål)

versione 1

Tre Ringer for altene under det blå;
Sju er for dvergene i saler ov sten;
Ni for meim somall kjødets gong må gå.
Men for Mørhets Herre en eneste én
I det dunkle Mordor hvor skyggen rår.
Én Ring skal samle dem, én Ring finne dem
I det dunkle Mordor hvor skyggen rår.

versione 2

Tre Ringer for alver under det blaa;
sju for dvergene i saler av sten;
ni for Menn som all kjoedets gang maa gaa.
Men for Moerkets Herre en eneste én
I det dunkle Mordor hvor skyggene raar.
Én Ring skal samle dem, én Ring skal finne dem,
Én Ring betvinge dem og i moerket binde dem
I det dunkle Mordor hvor skyggene raar.

versione 3

Tre Ringar for alvar under det blaa;
sju for dvergane i salar av stein;
i for Menn som mot doeden er smaa.
Men for Moerkeherren ein einaste éin
I det dunkle Mordor der skuggane raar.
Éin Ring skal samla dei, éin Ring skal finna dei,
Éin Ring skal føra dei og i moerket binda dei
I det dunkle Mordor der skuggane raar.

=========         SVEDESE         ==========

Sagan om ringen / Härskarringen / Ringarnas herre

Tre ringar för älvkungarnas makt högt i det blå,
sju föor dvårgarnas furstar i salarma av sten,
nio for de dödliga, som köttest väg skallgå,
en för de Mörkets herre i ondskans dunkla sken
I Mordorslandets hismande gruva.
En ring att sämja dem,
En ring att främja dem,
En ring att djupt I mörkrets
Vida riken tämja dem
i Mordors land, där skuggorna ruva

=========         POLACCO         ==========

Władca Pierścieni

versione 1

Trzy Pierścienie dla Królów elfów pod otwartym niebem,
Siedem dla władców Krasmali w ich kamiennych pałacach,
Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych,
Jeden dla Władcy Ciemmości na czarnym tronie
W kraine Mordor, gdzie zaległy cienie,
Jeden, by wszystkimi vządzić, Jeden, by wszystkie odnaleźć,
Jeden, by wszystkie zgromadzić I w ciemmości związać.

versione 2

Trzy Pierscienie elfowym wladcom szlachetnego miana,
Siedem krzatow monarchom w kamiennych sal koronie,
Dziewiec ludzkim istotom, ktorym smierc pisana,
Jeden dla Wladcy Ciemnosci, co trwa na mrocznym tronie
W Mordorze, moc ktorego zwyciezy nie chciana.
Ten Jedyny, by rzadzic wszystkimi, ten Jedyny, by wszystkie odnalezc,
Ten Jedyny, by zebrac je wszystkie i w ciemnosci zespolic wiezami
W Mordorze, moc ktorego zwyciezy nie chciana.

=========         SLOVACCO         ==========

Pán prsteňov

Tri prstene elfským kráľom vonku pod nebom,
Sedem pánom trpaslíkov v sieňach z kameňa,
Deväť mužom z ľudí, ktorých osudom je skon,
Veľprsteň pre Pána tmy na tróne z plameňa
V zemi Mordor, kde Tieň vládne zlom.
Veľprsteň im všetkým velí, jeho ruka krutá
Privolá ich do jedného a v čiernej tme spúta
V zemi Mordor kde Tieň vládne zlom.

=========         SLOVENO         ==========

Gospodar prstanov

Trije Prstani za vilinske kralje pod svodom neba,
sedem za škratov vladarje, ki so v palaèah iz kamna doma,
devet za umrljive ljudi, ki jih smrt dohiti,
eden za Temnega gospodarja, ki na temnem prestolu živi,
v dezeli Mordor, kjer sence žive.
En Prstan, ki vlada vsem, en Prstan, ki vse najde,
en Prstan, da vse vrne in v temo jih povrne,
v deželo Mordor, kjer sence žive.

=========         ESTONE         ==========

Sõrmuste isand

Kolm sõrmust haldjahõimust on kuningail,
seitse seal, kus kuldne päkapikukroon.
Neid üheksa on inimmail,
kuid vaid Üks, kus Musta Vürsti troon.
Seal, kus laiub Mordor, varjurahva vald.
Üks Sõrmus juhib neid ja kaugelt toob nad,
Üks Sõrmus saadab neid ja pimedusse seob nad.
Seal, kus laiub Mordor, varjurahva vald.

=========         TURCO         ==========

Yüzüklerin Efendisi

Üç Yürük göğüm altinde yaşayan Elf Krallari’na
Yedisi taştan sarajlarinda Cüce Hükümdarlar’a,
Dokuz Yüzük Ölümlü Insanlar’a ölecekler ne jazak
Bir Yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyar’inda
Kara tahtunda oturan karanliklar Efendisi’ne
Hepsine hükmedecek bir Yüzük, hepsini o bulacak
Hepsine bir avaya getivip karanlikta birbirine bağlayack
Göleger içindeki Mordor Dzyari’nda

=========         RUSSO         ==========

Властелин колец
Vlastelin kolec

Три Кольца для Короли Elven под sky,
Семь для Карликовые лорды в их залах Каменный,
Девять для Смертный Людей doomed чтобы умирать(умер),
Этот для Темного лорд на его темном трон
В Контактной Площадке Mordor где Тени находятся.
Одно Кольцо чтобы управлять ими все,
Одно чтобы Кольце находить ими,
Одним Кольцом чтобы приносить их весь и в темноте связывают их
В Контактной Площадке Mordor где Тени находятся.

Tri elfijskim wladykam w podzwiezdnyj priedel
Sem' dlja gnomow karjaszych w podgornom prostorie
Diewjat' smertnym cziej wyweren srik i udel
I odno wlastelinu na cziernom prestolie
W Mordorie gdie wiekowiecznaja t'ma.
Sztoby wsje ich sozwat', woedino sobrat'
I jedinoj czernoj wolej skovat'
W Mordorie gdie wiekowiecznaja t'ma.

=========         TEDESCO         ==========

Der Herr der Ringe

versione 1

Drei Ringe für das Elvenkings unter dem Himmel,
sieben für die zwergartigen Lords in ihren Hallen des Steins,
neun für Todmänner, verurteilt, um zu sterben,
einer für den dunklen Lord auf seinem dunklen Throne,
im Land von Mordor, in dem die Schatten liegen.
Ein Ring zum Anordnen sie alle, ein Ring, um sie zu finden.
Ein Ring zum Holen sie alle und in der Schwärzung binden sie
im Land von Mordor, in dem die Schatten liegen.

versione 2

Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht,
Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein,
Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun,
Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron
Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.
Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden,
Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden
Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.

Versione Fresian

Trije Ringen foar de Alve-kenings, wolk-dutsen en heech-eal.
Sân foar it Ierdmans-folk yn harren stiennen seal.
Njoggen foar Stjerlingen, ta de dea ferwiisd.
Ien foar de Foarst, dêr 't syn dûnkere troane riist
yn Mordor, oerskade en feal.
Ien Ring ta regear, ien Ring om eltsien te finen,
ien Ring om te bringen, ien om by tsjuster elts te binen
oan Mordor, oerskade en feal.

=========         SPAGNOLO         ==========

El Señor de los Anillos

Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo.
Siete para los Señores Enanos en palacios de piedra.
Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir.
Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro
en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las oscuridad
en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.

=========         ISLANDESE         ==========

Hringadróttinssaga

Þrjá fá kóngar Álfa í eyðiskóga geim,
sjö fá Dverga í hamravíðum sal,
níu fá dauðlegir Menn, þá hel sækir heim,
einn fær sjálfur Myrkradróttinn á myrkanna stól
í því landi Mordor sem magnar skugga sveim.
Einn Hringur ræður þeim öllum, einn skal hann hina finna,
einn skal safna þeim öllum og um sinn fjötur spinna
í því landi Mordor, sem magnar skuggar sveim.

=========         CECO         ==========

Pán prstenů

Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
Devět mužům: každý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.

=========         ESPERANTO         ==========

La Mastro de l' Ringoj

versione 1

Tri ringoj por la elfoj sub la hela ĉiel',
Sep por la gnomoj en salonoj el ŝton'.
Naŭ por la homoj sub la morto-sigel',
Unu por la Nigra Reĝo sur la nigra tron'
Kie kuŝas Ombroj en Mordora Land'.
Unu Ringo ilin regas, Unu ilin prenas,
Unu Ringo en mallumon ilin gvidas kaj katenas
Kie kuŝas Ombroj en Mordora Land'.

versione 2

Tri ringoj por la elfo-redzoj, sub la czielo;
Sep por la dvarvo-mosztoj, en haloj de szton'.
Nal por hom' mortema, kondamnita de mortpelo;
Unu por Malluma Moszto, sur Malluma Tron',
En la lando Mordor, tenebra pro malhelo.
Unu Ring' por regi cziujn, unu por venigi,
Unu por sklavigi kaj mallume enczenigi,
En la lando Mordor, tenebra pro malhelo.

=========         ALBANESE         ==========

Kryezoti i Unazave

Tri Unaza për elfët-mbrëter,
Shtatë për mjeshtërit xhuxhë në shtëpitë prej guri,
Nëntë për njerëzit e vdekshëm, që balta i pret,
Një për Kryezotin e Zi në fronin e tij të errët
Në Tokën e Mordorit, ku hija bie.
Një Unazë e vetme i sundon, një e Unazë Vetme i gjen,
Një Unazë e Vetme i bashkon dhe në errësirë i ngërthen
Në Tokën e Mordorit, ku hija bie.

=========         INDONESIANO        ==========

Raja Segala Cincin

Tiga Cincin untuk raja-raja peri di bawah langit,

Tujuh untuk raja-raja Kurcaci di balairung batu mereka,

Sembilan untuk Insan Manusia yang ditakdirkan mati,

Satu untuk Penguasa Kegelapan di takhtanya yang kelam
Di Negeri Mordor di mana Bayang-bayang merajalela.
Satu Cincin 'tuk menguasai mereka semua, Satu Cincin 'tuk menemukan mereka,
Satu Cincin 'tuk membawa mereka semua dan dalam kegelapan mengikat mereka
Di Negeri Mordor di mana Bayang-bayang merajalela.


=========         GOTICO         ==========

Thrija figgragultha faur thans albiska-thiudanans undar thana himin;
Sibun faur thans dwairga-fraujans in rohsnim seinaim stainahaim;
Niun faur mannans diwanans, domidans diwan;
Ain faur thana fraujan riqizeinan ana stola riqizeinamma seinamma,
In thamma landa Maurdauris tharei thai skadjus ligand.
Ain figgragulth waldan ija alla, ain figgragulth finthan ija,
Ain figgragulth briggan ija alla jah in riqiza bindan ija.
In thamma landa Maurdauris tharei thai skadjus ligand.

=========         BASCO         ==========

Eraztunen Jauna

Hiru Eraztun zerupeko Errege Elfoetarako.
Zazpi harrizko jauregietako Nano Jaunetarako.
Bederatzi hiltzera kondenatutako Gizaki Hilkorretarako.
Bat Jaun Ilunerako, trono ilunaren gainean,
Itzalak zabaltzen diren Mordor-eko Lurrean.
Eraztun bat denak menperatzeko. Eraztun bat aurkitzeko,
Eraztun bat denak erakartzeko eta ilunpeetan lotzeko
Itzalak zabaltzen diren Mordor-eko Lurrean.

=========         CATALANO         ==========

El Senyor dels Anells

Tres Anells per als Reis Elfs dessota el Cel,
Set per als Senyors dels Nans en llurs cavernes,
Nou per als Homes Mortals que perirán.
Un és per al Senyor Fosc en son fosc tron,
Allà a la Terra de Mórdor on s'estén l'Ombra.
Un Anell per manar a tots, un per trobar-los,
Un Anell per reunir-los, i en les Tenebres tenir-los
Tots lligats a Mórdor on s'estén l'Ombra.

=========         GALIZIANO         ==========

O Señor dos Aneis

Tres aneis para os Reis Elfos baixo o ceo,
sete para os señores Ananos nos seus pazos na pedra
nove para os Homes Mortais que han morrer,
un para o Señor Escuro, sobre o seu trono escuro
na terra de Mordor, onde se achan as tebras.
Un anel para mandar en todos, un para atopalos,
un para achegalos a todos e na escuridade atalos,
na terra de Mordor, onde se achan as tebras.

=========         CELTICO         ==========

Tiarna na bhFáinní

Trí fháinne do ríthe na síogaithe thuas sa spéir,
seacht gcinn do tiarnaí na n-abhac ina gcuid hallaí cloiche,
naoi gcinn do dhaoine básmhaire atá faoi cháineadh an éag.
Fáinne amháin don tiarna dubh ar a ríchathaoir dhubh
i dtír Mordor a bhfagraíonn na scáileanna.
Fáinne amháin len iad a rialú,
fáinne amháin len iad a fháil,
fáinne amháin len iad a thabhairt,
fáinne amháin len iad a cheangal sa dorchadas
i dtír Mordor a bhfagraíonn na scáileanna.

=========         VALENZIANO         ==========

O Señor dos Aneis

Tres Anells per als Reixos Elfos baix el Cel,
Set per els Senyors Enanos als palaus de pedra,
Nou per als Homens Mortals destinats a morir.
Un per al Senyor Fosc, al seu trono fosc,
a la Terra de Mordor, a on s'estenen les Ombres.
Un Anell per a governar-los a tots, un Anell per a trobar-los,
Un Anell per a portar-los, i nugar-los en les Tiniebles
a la terra de Mordor a on s'estenen les Ombres.

=========         LATINO         ==========

Dominus Anulorum

versione 1

Annuli tres regibus patente sub divo elvanis,
Septem heris nanorum saxea incolentibus atria,
Novem mortalibus morti fato sponsis,
Unus atro atra in aede Domino
In terra Mordore qua manent umbrae:
Annulus Unus ceteros omnes qui regat,
Unus iis qui inveniat,
Unus illatos qui in tenebris cunctos vinciat
In terra Mordore qua manent umbrae.

versione 2

Tres anellorum sub diuo regibus altis,
effossas septem dominis habitantibus aulas,
et nouem eis quorum fatumst occumbere mortem,
unicus autem Atro Domino, qui in sede resurget
Mordore terra illa, qua sunt caliginis umbrae.
Unus qui moderetur eis, et qui appetat omnis,
et qui ad sese adducat eos tenebrisque capistret
Mordore terra illa, qua sunt caliginis umbrae.

=========         LITUANO      ==========

Žiedų valdovas

Trys žiedai elfų karaliams, po dangaus skliautu,
Septyni - nykštukų valdovams, jų akmeninėse menėse,
Devyni - žmonių mirtingų, žūčiai pasmerktų,
Vienas tik - Tamsos Valdovui soste sutemų,
Žemėje Mordoro, kur šešėliai driekias.
Vienas žiedas visiems valdyti, Vienas žiedas visiems surasti,
Vienas žiedas visiems sukviesti ir tamsybėse amžiams užsklęsti.
Žemėje Mordoro, kur šešėliai driekias.

=========         GIAPPONESE         ==========

指輪物語
Yubiwa Monogatari

Mittsu-no yubiwa-wa, sora-no shitanaru erufu-no ó-ni,
nanatsu-no yubiwa-wa, iwa-no yakata-no dowáfu-no kimi-ni,
kokonotsu-wa, shisubeki kidame-no hito-no ko-ni,
hitotsu-wa, kuraki mikura-no meio-no tame-ni,
kage yokotawaru morudoru-no kuni-ni.

Hitotsu-no yubiwa-wa, subete-wo sube,
hitotsu-no yubiwa-wa, subete-wo mitsuke,
hitotsu-no yubiwa-wa, subete-wo toraete,
kurayami-no naka-ni tsunagitomeru.
Kage yokotawaru morudoru-no kuni-ni.

=========          CROATO         ==========

Gospodar prstenova

versione 1

Prstena Tri za vilin-kralje za koje zvijezde siju,
I Sedam za patuljke-vladare kamenih dvora moczi;
I Devet za ljude, usuda kletog szto zarana mriju,
Al Prsten Jedan za Cara Mraka na prijestolju noczi
U zemlji Mordor gdje sjene se kriju.
Prsten Jedan da zavlada svima, Prsten Jedan szto trazi i seze
Prsten Jedan da spoji se s njima i u tami ih sveze
U zemlji Mordor gdje sjene se kriju.

versione 2

Tri Prstena za prste Kraljeva vilin-vrste pod nebesima što sjaju,
Sedam za vladare Patuljaka u dvoru njihovom kamnom,
Devet za Smrtne Ljude koje smrt čeka na kraju,
Jedan za Mračnog Gospodara na njegovom prestolu tamnom
U Zemlji Mordor gde Senke traju.
Jedan Prsten da svima gospodari, jedan za svima seže,
Jedan Prsten da sve okupi i u tami ih sveže
U Zemlji Mordor gde Senke traju.

=========         FINLANDESE         ==========

Taru sormusten herrasta

Kolme sormusta haltiakuninkaille alla auringon,
seitsemän kääpiöruhtinaille kivisaleissaan,
yhdeksän ihmisille jotka vie tuoni armoton,
yksi Mustalle Ruhtinaalle valtaistuimellaan
maassa Mordorin joka varjojen saartama on.
Yksi sormus löytää heidät, se yksi heitä hallitsee,
se yksi heidät yöhön syöksee ja pimeyteen kahlitsee
maassa Mordorin joka varjojen saartama on.

=========          BULGARO         ==========

Властелинът на пръстените
Vlastelinăt na prăstenite

Tri prystena za elfite-krale pod tozi neboswod
I sedem za dz/udz/etata w dvorcite im ot kamyk
Da wzemat dewet horata sys kratkija z/ivot
Edin - za mracznija wl/adetel s tron ot czeren plamyk
W stranata mu Mordor, kydeto tegne mrak
Edinstwen prysten gi wl/adee, edinstwen toj szte gi otkrie
Edinstven wsi szte gi sbere i w tymnina szte gi obwie
W stranata mu Mordor, kydeto tegne mrak.

=========         SERBO         ==========

Господар прстенова
Gospodar Prstenova

Tri prstena za prste
Kraljeva vilin vrste
pod nebesima sto sjaju
Sedam za vladare Patuljaka
u dvoru mjihovom kamnom
Devet za Smrtne Ljude
koje smrt ceka na kraju
Jedan za Mracnog Gospodara
na njegovom prstolu tamnom
U Zemlji Mordor
gde Senke traju
Jedan Prsten da svima gospodari
jedan za svima seze
Jedan Prsten da sve okupi
i u tami ih sveze
U Zemlji Mordor
gde Senke traju

=========         DANESE         ==========

Ringenes Herre

versione 1

Tre har elvernes konge i dybeste skove,
Syv har dvaergenes herrer i sale af sten,
Ni har mennesket doedeligt, doemt til at sove,
Én har den natsorte fyrste for ondskab og mén
I Mordors land, hvor skygger ruge.
Én Ring er over dem alle, én Ring kan finde de andre
Én Ring kan bringe dem alle, i moerket laenke dem alle
I Mordors land, hvor skygger ruge.

versione 2

Tre Ringe for elverne under det blaa;
syv ere for dvaerg-aet i sale af sten;
ni for maend som mod doeden gaa;
Moerkets Herre paa tronen faar én
i Mordors land hvor skyggerne bestaa.
Én Ring kan kue dem, én Ring finde dem,
Én Ring kan bringe dem og i moerket binde dem
i Mordors land hvor skyggerne bestaa.

=========         LINGUA NERA         ==========

Gakh Nazgi ... Golug-durub-ûri lata-nût
Udu takob-ishiz gund-ob Gazat-shakh-ûri
Krith Shara-ûri matûrz matat dûmpuga
Ash tug Shakhbûrz-ûr Ulîma-tab-ishi za
Uzg-Mordor-ishi amal fauthut burgûli
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul
Ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul
Uzg-Mordor-ishi amal fauthut burgûli.